top of page

הגיע הזמן לישיבה משפחתית.

עודכן: 22 באפר׳ 2020

"אני בשחור! אתה באפור", "לא, אני!", "זה המקום שלי!", "אני ישבתי כאן!" אההההההה. בדיוק כשאנחנו נכנסים לאוטו וצריכים לחגור ולנסוע….

החלפנו אוטו, החלפנו כיסאות - וגם קצת את סדר ההושבה במושב האחורי.

בפעם ראשונה כשהוויכוח עלה הייתי סבלנית וחיכיתי שימצאו פתרון. מצאו. בפעם השנייה הם לא פתרו את זה, ובפעם השלישית כבר אחד החטיף לשני. השני כמובן לא נשאר חייב. לפחות השלישי לא עשה עניין ;)

אז עשינו ישיבה משפחתית בנושא: מי יושב על הכיסא השחור ומי על האפור בנסיעה באוטו. מה זו בכלל ישיבה משפחתית?

הבנו שכאן צריך להיעזר בכלי יותר תשתיתי, כי הם מתקשים להסתדר ואין לנו אפשרות להתמודד עם זה בזמנים שזה עולה. ולכן עשינו: ישיבה משפחתית.


אני הולכת להציע לכם פה כלי סופר פשוט ליישום שנותן מקום לכ אחד ולפתרון כל נושא. הוא רשום לכם בדרך הכי בסיסית ופשוטה שלו, ואפשר לשכלל אותו לאינספור צורות. הכל לפי הצורך המשפחתי!


איך (יכולה) להיראות #ישיבהמשפחתית?


ישבנו יחד כולנו בסלון - חשוב מקום נוח.

בזמן רגוע ונינוח - פניות להקשבה.

ציינו את נושא הישיבה - החלטה על אופן הישיבה ברכב , אי אפשר להתווכח על זה מחדש כל פעם כשצריכים לצאת.

התנהלות: כל אחד יציע בתורו פתרון -יש מקום לכל אחד.