top of page

פספסת את ההרשמה? לא הצלחת להגיע למפגש? הילדים היו ערים עד מאוחר? ;)

ניתן לרכוש את הקלטות המפגשים המבוקשים ולצפות בהן בזמן שלכם ובקצב שלכם!

 

ההקלטות זמינות לכם למשך שבועיים מהרכישה

bottom of page