top of page

מריבות בימי קורונה - למה הם רבים כל כך הרבה?!?

עודכן: 22 באפר׳ 2020

ריבים בין אחים מעסיקים הורים באופן שגרתי ועכשיו כשיש הרבה יותר זמן משותף יש גם הרבה יותר הזדמנויות …. לריב. והם בהחלט מנצלים את ההזדמנויות.


האם זה אומר שאתם עושים משהו לא נכון?

לא בהכרח!


הם רבים כ"כ הרבה כי… הם מתאמנים! זה מה שהם מוכוונים לעשות. הם מתאמנים זה עם זה בלריב, להשלים, לשחק, להבין כוחות ועוד ועוד - זו הדרך שלהם ללמוד על עצמם ועל העולם, על עצמם ביחד לעולם, על האחר. זה טבעי, זה נורמלי. וזה אפילו - מבורך. כן, מבורך.


הרבה פעמים ילדים רבים עבור הקהל. האם אתם הקהל בריב שלהם? לפעמים כשאין קהל, אין צורך ב - acting-out.


אל תתערבו! באמת, אל תתערבו. אין צורך, אל תתערבו. תנו להם להסתדר. הם יפתיעו אותכם! הם יצליחו. שחררו.

תזכרו שכשאתם רואים מריבה בין הילדים - אתם רואים רק חלק ממנה. אתם לא יודעים מתי התחילה ואיך התחילה. אל תצדדו באף ילד, גם אם נדמה לכם או נראה לכם, וגם אם "אין כוחות". הרבה פעמים אנחנו מרחמים על האח הצעיר, כי הוא קטן יותר. אל תתנו לגודל להטעות אותכם ;)


הם יכולים למצוא את הדרך בעצמם, אם רק נאפשר להם. איך לאפשר? תגידו לילדים למשל: "זו אחותך. אני בטוחה שתמצאו דרך להסתדר", "אני סומכת עליכם שתמצאו דרך להסתדר", "זה כאב לך? אוי זה באמת כואב. אולי כדאי שתגידי לאחיך".