top of page

איך *באמת* ללמד את הילד שלי לבקש סליחה

עודכן: 18 באוק׳ 2022

במיוחד ליום הכיפורים וגם חלק מלגדל אמפתיה #3, כי בקשת סליחה ותחושת סליחה הם חלק יומיומי של החיים.


הילדים שלי לומדים לנגן תווי נגינה בטאבלט. יש אחד עבור שלושתם. בד"כ יש להם איזה סידור ביניהם, אני לא מתערבת. שמעתי אותם רבים וכועסים - אולי דחפו בטעות, אולי לא הסכימו לשחק אותו הדבר, אני לא בטוחה. אחד בוכה, השני כעוס (השלישי לא לקח חלק בזה, הפעם). במקרה (ואולי בעצם זה לא היה במקרה?) שכל זה התרחש כשעה אחרי ששוחחנו על "סליחה".


אז מה אמרנו על "סליחה"?


יש סליחה שבאה מהלב

יש סליחה שבאה מעומק הלב והיא נאמרת/מורגשת כשאנחנו מסתכלים במבט של מי שהעלבנו/פגענו בו. בין אם רצינו להעליב ובין אם לא [בואו, כולנו לפעמים מנסים לפגוע, בייחוד ילדים שרוכשים מיומנויות חברתיות. זה חלק מהעניין. אל תשפטו]. ופתאום כשראינו שפגענו, ראינו את המשמעות של המעשים שלנו - זה חבל לנו, אנחנו מתחרטים. בגילאים מתקדמים יותר אפשר ממש להרגיש את האמפתיה לשני.