top of page

איך ללמד את הילד שלי לסדר את הצעצועים? (גיל לידה-שנתיים)

הורה: "תסדר בבקשה ובוא למטבח לאכול". ילד: מתעלם. הורה: מתעצבן. ילד: ממשיך לשחק. הורה: מתעצבן. ואז בד"כ ההורה עובר לנאום חוצב להבות על כך ש"אתה לא מעריך את הצעצועים שלך, כדאי שתעריך אותם כי יש ילדים שאין להם" וברור, אבל ממש ברור ש"אני לא צריך לסדר את זה בשבילך!". הילד ממשיך בשלו וההורה עובר לענישה (לוקח לו את הצעצוע) או לשוחד (בוא תקבל קינוח אחרי שתסיים). ואולי לפעמים בזה זה מסתיים. אבל מה יהיה מחר? אפשר גם אחרת!


אני דוגלת בהשרשת הערכים מלידה, אבל גם אם הילד בגיל ביה"ס / ניסיתם ועדיין יש קשים סביב שיתוף הפעולה הזה, תמשיכו לקרוא

האם חשוב לסדר עם הילד שלי? למה?