top of page

גמילה מהמוצץ בהעצמה וללא מאבקי-כוח. איך עושים את זה? שלב ראשון בגמילה מהמוצץ

עודכן: 28 ביולי 2020

המוצץ היה לנו חבר טוב ולעזר רב (לנו=הילדים וההורים גם, כן?) והגיע העת להיפרד ממנו כחלק מההתפתחות הטבעית. אבל מתי? ואיך? מתמודדים עם התלבטויות כמו שעוד מעט יתחיל גן עירייה, מה יהיה עם המוצץ? ומה לעשות לקראת הלידה של האחות? הלא הייתי רוצה שיהיה גמול מזה כבר עד אז... אולי אתם מנסים להיפרד מהמוצץ כבר זמן ממושך ועדיין לא הצלחתם להשלים את הפרידה ממנו?


פה במאמר: מה צריך לשאול את עצמנו לפני, איך להכין את הילד.ה ודגשים ליישום עצמו. ואגב, כל הכלים כאן מתאימים לכל פרידה: גם לגמילה ממוצץ, בקבוק, חפץ מעבר וגם מהחיתול.