top of page

חג המוזיקה והאווירה

עודכן: 25 ביוני 2020

חג המוזיקה זה כינויו של פסטיבל הנחגג בפריז בקיץ. ביום הזה קהל ההמונים גודש את הרחובות וסופג את האווירה שסביבו - שנוצרת מכל הכלים והמנגינות שהוא שומע סביבו.

הקהילה מתחברת. האווירה מזמנת. המוזיקה מתנגנת. ההקשבה מתקיימת. המוזיקה היא האווירה.

מה האווירה שאתם מנגנים אצלכם בבית? מה המוזיקה שאתם משמיעים בבית? אני לא מתכוונת לפלייליסט שאתם משמיעים, ולא לרצועה של יובל המבולבל או סטטיק וסוגיו. מה האווירה המתנגנת?

מה המוזיקה שאתם משמיעים?