top of page

דוגמה אישית בתהליך גמילה? מה זה כולל? ואיך להיעזר באחים גדולים לגמילה של הצעיר?

עודכן: 26 ביולי 2022

למה לא מספיק שהיא רואה סרטונים ולמה לא מספיק שאני מסבירה לו הכל דרך ספר-אינטראקטיבי? מדריך לדוגמה אישית בתהליך פרידה מהחיתול.


מה עדיף: להסביר הרבה? או יותר להראות?

מכירים את זה שצעקתם על הילד שלכם: "דבר בשקט!" והוא המשיך לצעוק? הוא כנראה ממש לא יהיה בשקט, ויצעק גם הוא. ילדים לומדים ממעשים הרבה יותר משהם לומדים מדיבורים. אז התשובה לשאלה = לגמרי להראות. חשוב מאוד גם לתת הסברים מקדים - זכרו שהם לא עובדים אחד בלי השני. הם עובדים היטב גם יחד.