top of page

"אני לא רוצה לצחצח שיניים" - למה כן, מתי לא ובעיקר - איך לעודד?

מצחצחים שיניים ע"פ הנחיות רופא, לפחות פעם ביום :) מאז שיוצאת שן ראשונה, כן! גם אם הבייבי רק בת כמה חודשים ובוודאי כשמעל גיל שנה. אבל מה עושים כשהיא מסרבת?? האם לצחצח בכל מחיר? האם בכל מחיר לא-לצחצח? #עצמאות

אחרי שסופסוף עברנו את השלב הזה, מגיע שלב ההתנגדות?

התנגדויות לפעולת הצחצוח