top of page

איך לתווך לילד שלי שאמא או אבא צריכים בידוד?

להגיד לו שאני חולה? לא להגיד לו? איך מסבירים שזה רק אולי? מסבירים את זה? הוא לא יחשוב על מוות ודברים כאלו אם ישמע שיש לי קורונה? מה להגיד כשהוא רץ אלי אבל אסור לי לחבק אותו? ועוד... להסביר לו - כן. לשאול את עצמך את כל השאלות האלו ועוד - בהחלט. מדריך להורה המבודדמה ההבדל בין שבוע בידוד לזה שנסעתי שבוע לחו"ל?

"איך להסביר לילד שלי למה אימא או אבא מבודדים בבית אחר בלעדיו?" זו שאלה כ"כ אופיינית לתקופה שלנו.

בניגוד לזה שהורה אחד טס לחו"ל לתקופה או לחופשה נניח, מה שיצא לחלקנו לחוות בעבר - במקרה הזה

1) שני ההורים בארץ, אפילו בבית/חדר ליד.

2) יש את הקורונה הזו, שאולי אחד מאיתנו חלה בה -ההסבר הוא רפואי ולא עבודה או ביקור וכו'.

3) יש ברקע אלמנט של חשש מסוים ממגיפה לא ידועה לגמרי שמסתובבת לה בארץ. יש בתים שבה מתייחסים למגיפה כמו וירוס השפעת ויש בתים שמתייחסים אליה כווירוס לא ידוע.


מה שנשאר זהה, זה שכך או כך הילד עשוי לחוות קושי מסוים, שעשוי בהמשך להתבטא ברגרסיה התנהגותית בשינה, באכילה, בגמילה או בהתנהגות הכללית. כדי שנוכל להקל עליו התיווך הוא קריטי!

הילד שלי שומע על הקורונה ואת המילים בידוד ובדיקה לא מעט בתקופה הזו. מה הוא באמת יודע על זה? אם לא הסברתי לו את זה בבית יכול להיות שהוא השלים את המידע החסר באופן שאינו מציאותי.